Forældreevneundersøgelse

Forældreevneundersøgelse tilbydes, når kommunen ønsker at få en vurdering af, om forældrene ud fra deres evner er i stand til at varetage og sikre barnets udvikling.

Forældreevneundersøgelse bliver også kaldt forældrekompetenceundersøgelse og undersøgelse af forældres omsorgsevne.

Der gennemføres undersøgelse af forældres evne til at varetage forældrerollen, typisk hos forældre hvor man formoder at der er tale om alvorlig omsorgssvigt, misbrugs-
problematikker, overgreb, nedsat intelligens, neurologiske vanskeligheder eller kendte psykiatriske problematikker.

Undersøgelsens fokus kan være at vurdere, hvor meget støtte der skal til, og om for-
ældrene skal/kan have deres børn hjemme. En forældreevneundersøgelse vil primært indeholde samtaler med forældre og barnet


samt psykologisk testning af forældrene og eventuelt af barnet.

Testene vil være af kognitive, neuro-
psykologiske og personlighedsmæssig karakter. Gennem testningen kan man få væsentlige oplysninger om de enkelte personers ressourcer og barrierer. Oplysninger som kan bidrage til et nuanceret billede af den samlede familie.

Der vil som oftest også indgå spørge-
skemaer til både forældre, barnet og tilknyttet personale.

Testningen foregår i min praksis.

Derudover kan det aftales, at der skal indgå observation af forældre/barn samspillet og samtaler med de personer, der har med barnet at gøre i dagligdagen, eksempelvis daginstitutioner, skole og SFO.