Psykologisk rådgivning

Du er velkommen til at kontakte mig for
uafhængig hjælp og vurdering samt hvis du har et ønske om at skabe større forståelse for tilknytning, adfærd og relationer.

Hvad kan jeg rådgive om?

Hvis dit barn ikke udvikler sig som forventet eller har vanskeligheder i sin skole/institution.

Hvis du står foran eller midt i en skilsmisse, i forbindelse med samlivsophør og samvær med børnene.

Hvis du ønsker at skabe faglige ændringer.

Jeg tilbyder også psykologisk rådgivning, dersom du ønsker foretaget en "Second Opinion" / vurdering af pædagogiske udtalelser eller psykologiske erklæringer og undersøgelser.

Hvem kan jeg rådgive?

Alle forældre og øvrige pårørende kan henvende sig.

Desuden plejefamilier, adoptionsfamilier, pædagogisk og psykiatrisk personale.

Derudover modtager jeg gerne hen-
vendelser fra sagsbehandlere, special-
rådgivninger, forsikringsselskaber, advokater o.a.

Psykologisk rådgivning er for alle.