Psykologiske undersøgelser

Jeg tilbyder psykologiske undersøgelser af børn, unge og yngre voksne.

Børn og unge i forbindelse med omsorgs-
svigt, mistrivsel, anbringelser uden for eget hjem, familieplejeanbragte, adopterede samt diagnostisk udredning ved udviklings-
problematikker, erhvervet eller medfødt hjerneskade. Psykologisk screening og intelligenstest af højt intelligente.

Voksne i forbindelse med vurdering af psykiske og intellektuelle ressourcer, arbejdsmarkedsafklaring og erstatnings-
sager efter eller andre problematikker.

Derudover modtager jeg henvisninger if. attestationer, vurderinger og undersøgelser i sociale sager jf. "Det socialt-psykologiske samarbejde" mellem psykologer og kommuner.


En psykologisk undersøgelse hos mig er også en mulighed, der kan supplere andre undersøgelser inden for socialforvaltning, skolevæsen eller sygehus.

Udvikler dit barn sig ikke som forventet?

Jeg kan gennem en psykologisk undersøg-
else tilbyde at udrede årsagerne til dit barns vanskeligheder, når det har problemer på det emotionelle, det sociale, det intellek-
tuelle område eller har vanskeligheder med opmærksomhed og koncentration.

Har dit barn været udsat for en ulykke eller sygdom?

Jeg kan tilbyde en psykologisk udredning af dit barns ressourcer, styrker og vanskelig-
heder, hvis dit barn har fået pludselige skader på hjernen, har en medfødt hjerne-
skade eller har funktionsnedsættelser.