Forældrekompetencer

Forældreevnen er påvirket af alt det, en mor og en far har med sig fra det liv, de har levet, og alle tidligere oplevelser kan potentielt påvirke forældrenes måde at forholde sig til barnet på.

Man kommer vel næppe udenom, at nogle børn lever under forhold, der gør det nødvendigt, at vurdere følgerne af deres forbliven i familien. Hvordan kan man undersøge forældrenes evner, kompetencer og kvaliteter.

Forældrekompetencer kan fx ses ud fra evnen til at:

  • Opfatte barnet realistisk
  • Danne realistiske forventninger om de følelsesmæssige behov barnet har
  • Danne realistiske forventninger til
    barnets kunnen
  • Reagere positivt i samspil med barnet
  • Evnen til empati for barnet
  • Evnen til at prioritere tilfredsstillende på barnets mest grundlæggende behov (frem for sine egne)
  • Rumme egen smerte og frustration uden at skulle afreagere på barnet