Tidsforbrug

Selve den psykologiske testdel inkl. opgørelse forventes at kunne holdes inden for 30 timer pr. person.

Det øvrige tidsforbrug vil fx afhænge af hvad der i forvejen er af materiale, der skal gennemlæses og forholde sig dertil, hvor mange samarbejdspartnere der skal inddrages, hvor stor familien er, familiens samarbejdsevne (overholdelse af aftaler) og af kommunens krav om elementer i undersøgelsen.

Tidsforbruget vil blive anslået inden opstart af undersøgelsen. Skrider denne vurdering undervejs, vil sagsbehandler blive kontaktet.