Pårørenderådgivning

Jeg kan tilbyde familier pårørende-
rådgivning og psykologisk støtte, når et familiemedlem har fået vanskeligheder.

Det kan fx være børn og unge, der viser vanskeligheder med adfærd, hyperaktivitet eller læring.

Det kan også være et barn, en ung eller en voksen, der har pådraget sig en skade på hjernen. Her kan jeg yde støtte i både den akutte fase og på længere sigt.

Se eller download min brochure om erhvervet hjerneskade.

Jeg tilbyder også rådgivning til pårørende omkring demens, Alzheimers og andre hjerneskader.