Problemstillinger

Jeg tilbyder rådgivning i forhold til problemstillinger og emner omkring:

Familieplejeanbragte børn og unge
Adopterede børn og unge
Omsorgssvigt
Anbringelse af børn og unge
Bearbejdning og accept af børns handicap

Børn og unge med særlige behov

 • Erhvervede hjerneskader
 • Medfødte hjerneskader
 • Funktionsnedsættelser

Børn og unge med udviklingsforstyrrelser

 • ADHD
 • Autisme
 • Andre udviklingsforstyrrelser

Special- og socialpædagogik

 • Indlæring
 • Adfærd
 • Kontakt
 • Kommunikation og sprog
 • Uro, rastløshed, hyperaktivitet
 • Hukommelse
 • Opmærksomhed

Børn og unges kompetencer, udviklingspotentiale, trivsel, læring, selvværd, relationer mm.

Børn og unge med særlige forudsætninger

Højt intelligente eller højt begavede.

Særlige talenter; udprægede evner og potentialer indenfor f.eks. idræt og sport, kreativitet, musik, ballet, skuespil , sang eller tidligt udviklede lederegenskaber.