Samtaler med grupper af børn

Jeg tilbyder samtaler med grupper af børn og unge med udgangspunkt i metoden om anerkendende pædagogik.

Jeg tilbyder børn og unge på dag- og døgninstitutioner, skoler og special-
institutioner mulighed for gruppesamtaler ud fra den værdsættende metode.

En del af ideen med at arbejde værdsæt-
tende og anerkendende med børn er, at det værdsættende sprog skaber energi og vækst. Metoden er særlig god til børn med lavt selvværd og lav selvtillid - i grupper hvor der forekommer mobning, hvor dynamikken ikke fungerer og i grupper, der ønsker fokus på forbedret samvær.

Det handler ikke om at rose, men når der bruges positive ord, sættes der gode ’billeder’ i gang. Måden vi er på, det vi siger og det vi gør former ikke blot


det ydre miljø, men også vores hjerner, der både sanser, tænker, føler og agerer. Det er derfor særlig betydningsfyldt også at bruge de ord, som vi gerne vil have i vores virkelighed.

Når der anvendes værdsættende samtaler som metode, har man opmærksomheden på ressourcer og muligheder, hvad der lykkes, hvad man har af drømme og visioner frem for at se på problemer.

Anerkendende pædagogik handler om, hvordan vi hele tiden påvirker og skaber os selv, gennem de relationer vi indgår i.

Anerkendelse giver selvværd og positiv identitet. At blive set og hørt og forstået giver mulighed for at spejle sig i den anden og lære sine egne styrker og forcer at kende, og ikke mindst giver metoden gode fælles sociale relationer.