Samtaler med børn

I de individuelle samtaler med børn tager jeg udgangspunkt i barnets aktuelle tanker, følelser og beskrevne problemstillinger.

Jeg tager altid udgangspunkt i barnets eget sprog, egen verden og perspektiv.

Jeg søger at finde ressourcerne, mulighederne og tænke fremad samt arbejde anerkendende.

I samtaleforløb kan jeg anvende kreative elementer som fx tegning, fantasi, billedmateriale og CD'er.

Mulige emner:

 • Udvikling
 • Trivsel
 • Mobning
 • Ensomhed
 • Usikkerhed
 • Lavt selvværd / selvtillid
 • Følelsesmæssige vanskeligheder
 • Relationer til andre
 • Stress
 • Forældres skilsmisse
 • Sorg og krise
 • Plejeanbragte
 • Adopterede
 • Søskende til plejebørn
 • Søskende til børn med handicaps
 • Accept og bearbejdning af
  eget handicap