Samtaler med voksne

Med udgangspunkt i netop din situation planlægges og gennemføres et terapeutisk forløb eller en enkelt samtale, der passer til den problemstilling, du har brug for hjælp til.

I de individuelle samtaler med voksne tager jeg altid udgangspunkt i dine aktuelle tanker, overvejelser, følelser og beskrevne problemstillinger eller ønsker om udvikling.

Jeg søger at finde dine ressourcer, muligheder og tænke fremad samt arbejde anerkendende.

I samtaler med forældre om børns vanske-
ligheder, søger jeg at tage udgangspunkt i dine egne ressourcer og, hvordan du kan få indflydelse på netop dit barns udvikling og adfærd.


Jeg kan om ønsket være behjælpelig med at give forældre, andre pårørende og professionelle handleanvisninger og even-
tuelle pædagogiske strategier hvor fokus er på at skabe positive ændringer ud fra ud-
viklingsmuligheder, ressourcer og styrker.

Privatliv: mulige emner

  • Udvikling
  • Trivsel
  • Relationer til andre
  • Opdragelse af børn og unge
  • Bearbejdning og accept af børns handicap

Arbejdsliv: mulige emner

  • Coaching
  • Stress
  • Psykiske belastninger
  • Mobning
  • Samarbejdsrelationer