Hvorfor ekstern supervision?

Når forholdet i supervisionen ikke er kompliceret af ledelses- eller vejlednings-
mæssig art, og ikke har indbygget kontrol-
funktion og risiko for efterfølgende opfølg-
ning, kan det efter min opfattelse netop vise sig, at være med til at skabe større åben-
hed og forandring i det daglige arbejde.

Skal et supervisionsforløb lykkes, må de enkelte personer kunne betro deres ople-
velser/problemer til supervisoren, uden efterfølgende at kunne risikere vanskelig-
heder if. til deres ansættelsesforhold.

Er supervisor selv involveret i — eller en del af den problemstilling, der arbejdes med er det vanskeligt at reflektere neutralt. En god løsning på dette dilemma er derfor at mod-
tage supervision af en ekstern supervisor.