Supervisionens kontrakt


1)
Grundkontrakten er den grundlæggende definition af supervisors rolle og funktioner if. både supervisander og organisationen, så der ikke opstår uklarhed eller forvirring mht. supervisors ansvar og forholdemåder.

2)
Rammekontrakten er en art overenskomst, der specificerer mål, midler, rammer og ressourcer mellem de to parter, der indgår i en supervisionsproces sammen.3)
Den procesregulerende kontrakt, som er en løbende afstemning af, at det, der foregår, stemmer overens med rammekontrakten, eller at der sker justeringer undervejs. Den-
ne kontrakt bruges i selve processen, og er en måde at sikre sig, at der i det konkrete forløb er overensstemmelse mellem parterne og målet.