Psykodynamisk supervision

Den psykodynamiske supervision forløber som oftest således, at supervisanden kom-
mer til supervisor, og præsenterer sin egen forståelse af problematikkerne eller sags-
forholdet. Der fokuseres på det, individet fortæller. Denne forståelse danner udgangs-
punktet for supervisors arbejde med supervisanden.

På baggrund af supervisandens videre fremstilling giver supervisor sine overvej-
elser på supervisandens relationer og sam-
spil mellem klient og supervisand. Det gælder om at skabe individuel indsigt hos supervisanden.

Denne indsigt virker som en bestemmende faktor for, at supervisanden f.eks. kan for-
andre sine egne almene erkendelser og forståelser af sin egen historie og sit sam-
spil med klienten.

Definition af psykodynamisk supervision

Supervision er en række faglige samtaler eller møder, som er aftalt og bestemt i en kontrakt og beregnet til at strække sig over et i kontrakten aftalt tidsrum. Supervision indebærer personlig forandring, udvikling, personlig bevidstgørelse, bearbejdning og stillingtagen, og der kan indgå elementer af terapeutisk karakter.