Hvem kan henvende sig?

I de senere år er det blevet mere alminde-
ligt, at forældre henvender sig ved et ønske om en uafhængig psykologisk undersøgelse fx ved tab af færdigheder pga. sygdom og ulykke eller ved usikkerhed om eget barns trivsel og læring.

Forældre og professionelle kan også hen-
vende sig, når der opstår usikkerhed om en foreliggende undersøgelse eller pædagogisk / psykologisk vurdering.


Kommuner, regioner, familieplejeforenin-
ger, forsikringsselskaber eller advokater, kan ligeledes henvende sig.

Uanset hvem der har rekvireret undersøg-
elsen, tilrettelægges denne i et tæt sam-
arbejde, således at det sikres, at under-
søgelsen vurderer og konkluderer på de spørgsmål, som der er ønsket svar på med rekvirenten.