Hvorfor en neuropsykologisk under-
søgelse ved sygdom/ulykke og skade på hjernen?

Det kan være relevant at få lavet en neuro-
psykologisk undersøgelse, når børn, unge eller yngre voksne har en medfødt hjerne-
skade eller har pådraget sig en skade i hjernen efter sygdom eller ulykke.

Det kan også være relevant at lave en neuropsykologisk undersøgelse, når even-
tuelle andre undersøgelser ikke i tilstrække-
lig grad har kunnet belyse de aktuelle vanskeligheder, eller når personen ikke udvikler sig som forventet.

Neuropsykologisk viden har udgangspunkt i hjernens funktion, herunder viden om intellektuelle, følelsesmæssige og sociale funktioner og svagheder.


En skade i hjernen (uanset om den er stor eller lille) kan påvirke personen både akut og på længere sigt.

En erhvervet skade i hjernen kan ramme barnets mentale funktioner, f.eks. evnen til at koncentrere sig, huske, skabe overblik og planlægge. Andre følger efter hjerne-
skade kan være øget træthed, ændret per-
sonlighed og følelsesmæssige svingninger.

Karakteren og omfanget af vanskelighed-
erne afhænger af, hvor i hjernen skaden er sket, og hvor udbredt skaden er.