Intelligenstest af børn

Ønsker du at vide om dit barn er højt begavet, højt intelligent eller med særlige forudsætninger kan jeg tilbyde at intelligensteste eller screene barnet.

Alle intelligenstests er standardiserede til dansk. Til småbørn bruger jeg WPPS-R, til skolebørn WICV-IV og til voksne WAIS-IV.

Wechlertestene består af ti kernedelprøver og fem supplerende delprøver.

Skalaens struktur er baseret på en inddeling af de 15 delprøver i følgende fire indekser:

Verbal Forståelses Indeks (VFI),
Perceptuel Ræsonnerings Indeks (PRI),
Arbejdshukommelses Indeks (AI)
og Forarbejdningshastigheds Indeks (FI).

Psykologisk screening

Ved den psykologiske screening bruger jeg RIAS, Reynolds Intellectual Assessment Scales.

RIAS er en kort IK test med danske nor-
mer. Den består af to delprøver, der giver et mål for verbal IK (VIK) og to delprøver, der giver et mål for nonverbal IK (NIK).

De fire delprøver giver tilsammen et IK mål for det generelle intelligensniveau (GIK). Et mål for hukommelsesfunktionen (HI), normeret på den samme gruppe af personer, kan opnås gennem to delprøver, der måler henholdsvis verbal og nonverbal korttidshukommelse.

Derudover beder jeg ofte forældre og barnets børnehave eller skole udfylde forskellige spørgeskemaer.