Neuropsykologisk undersøgelse

Jeg tilbyder at lave neuropsykologiske og diagnosticerende undersøgelser af børn, unge og yngre voksne med erhvervet eller medfødt hjerneskade, ved mistanke om neurologiske dysfunktioner, udviklingsfor-
styrrelser, funktionsnedsættelser, kontakt-
vanskeligheder, ved mistanke om ADHD, hyperaktivitet, indlæringsvanskeligheder og sprogforstyrrelser.

Udgangspunktet for den neuropsykologiske undersøgelse vil som oftest bestå af tests, omhandlende personens kognitive forud-
sætninger og funktionsniveau med særlig fokus på styrker og vanskeligheder inden for områderne opmærksomhed, koncen-
tration, hukommelse, sprog, visuel og auditiv forarbejdning.

Der vil ofte indgå spørgeskemaer, hvor personen, forældre og professionelle hver for sig besvarer og giver oplysninger


om barnets daglige måde at begå sig på samt læringsmæssige, følelsesmæssige og sociale funktioner.

Hos voksne kan der desuden indgå personlighedstests til afklaring af arbejdsmarkedsforhold.

Efter undersøgelsen udfærdiges en skriftlig rapport med en samlet vurdering, der kan ligge til grund for et videre forløb eller en eventuel diagnose hos en speciallæge.

Der gives endvidere eventuelle pædagog-
iske anvisninger og eventuelle forslag til rehabilitering/genoptræning.

Den skriftlige rapport gennemgås med relevante parter. Jeg har en særlig aftale med en speciallæge, der efter min udredning kan stille den endelige diagnose eller ordinere medicin.