Det socialt-psykologiske samarbejde

I ”Det socialt-psykologiske samarbejde” formidles relevante helbredsmæssige, sociale og psykologiske oplysninger mellem kommuner og psykologer med henblik på at opnå den optimale sagsbehandling for klienterne.

Informationsudvekslingen har hjemmel i forskellige love og hviler som udgangspunkt på klientens udtrykkelige samtykke.

Påbegyndt behandlingsforløb

 • Psyk. 111 - anmodning om attestation fra psykolog (kommunen anmoder)
 • Psyk. 115 - attestation fra psykologen (psykologen svarer)

Aktuel situation

 • Psyk. 121 - anmodning om status fra psykolog (kommunen anmoder)
 • Psyk. 125 - status fra psykolog (psykologen svarer)

Vurdering (afsluttet, igangværende eller skal etableres)

 • Psyk. 131 - anmodning om vurdering fra psykolog (kommunen anmoder)
 • Psyk. 135 - vurdering fra psykologen (psykologen svarer)

Undersøgelse (afsluttet, igangværende eller skal etableres)

 • Psyk. 141 - anmodning om under-
  søgelse fra psykolog (kommunen anmoder og psykologen svarer) (der er ikke udarbejdet svarblanket)

Henvisnings- og afregningsblanket

 • Psyk. 151 - henvisning til psykolog-
  ydelse, fx terapi eller støttesamtaler, som ikke dækkes via blanketter til attestation, status, vurdering eller undersøgelse (der er ikke udarbejdet svarblanket)
 • Psyk. 190 - afregningsblanket (kom-
  munen sender/psykologen returnerer)