Hvad er supervision?

Supervision er en proces og et struktureret samtaleforløb, hvori der gives støtte til at udvikle faglig kunnen.

Støtten gives if. faglige, personlige eller samarbejdsmæssige problemstillinger og skaber via ny indsigt og stillingtagen ændrede handlemuligheder.

I supervision er det muligt at lytte til erkendelser, oplevelser, muligheder og betydningsforskelle, som de udspringer af egne og andres fortællinger.

Fortælling og dialog på grundlag af de involveredes refleksioner og perspektiver på forskellige problemstillinger, kan efter min opfattelse være med til at skabe nye handlemuligheder, forandringer i praksis, samt bedre trivsel i det daglige arbejde.

Hvem kan jeg tilbyde supervision?

Familieplejere, lærere, pædagoger, institutions- og skoleledere, opholdssteder, special- og døgninstitutioner, social- og sundhedssektoren, børne- og ungdoms-
psykiatrisk personale.

Psykologer i forhold til specialistgodkend-
else i børneneuropsykologi, autorisation, faglig udvikling, testgennemgang, psyko-
logiske undersøgelser mm.

Supervisionen tilbydes individuelt, til grupper eller teams — hos mig eller hos jer.

Hvilken metode benytter jeg?

Jeg arbejder overordnet ud fra den syste-
miske metode og inddrager den psyko-
dynamiske undervejs. Jeg arbejder meget på, at de enkelte personer forholder sig til problematikkerne på en reflekterende og lærende facon.